BESPLATNI KVALIFIKACIJSKI TEST

Ovim testom se utvrđuje stupanj znanja jezika kako bi bili raspoređeni na pravi jezični stupanj. Kvalifikacijski test je potpuno besplatan. Sastoji se od pismenog i usmenog dijela.
Upit za dogovor termina kvalifikacijskog testa možete uputiti na:

  • cr
  • de

Logo - Haß und Rafelt


cms.layout.site_created_by cms.layout.nordicweb